Vakantiedagen niet meer onbeperkt te sparen

Mocht een werknemer zijn of haar dagen niet binnen deze periode opnemen, dan komen zij te vervallen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben aangegeven tevreden te zijn dat het wetsvoorstel van minister Kamp niet voor 2012 ingaat. Het voorstel werd deze week aangenomen door de Eerste Kamer, maar is pas vanaf 1 januari van kracht. Hierdoor krijgen werknemer én werkgever tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.